środa, 16 listopada 2016

Witaj szkoło.


Kiedy dzieci z przedszkola przenoszą się do szkoły i kończy się dla nich czas beztroskich zabaw, ciągle jeszcze są zapatrzone jak w święta ikonę w swojego nauczyciela. Ważne jest, by utrzymać ten stan jak najdłużej. Młodzi ludzie przechodzą w swym życiu wiele okresów buntu powtarzających się co kilka lat. Są to sprawdziany odpowiedzi dla wszystkich dorosłych zaangażowanych w ich wychowanie i edukację. Chociaż bywają uciążliwe, buntowanie się dzieci jest niezbędne do tego, by mogły się rozwijać emocjonalnie. Pokonywać kolejne progi w dochodzeniu do dorosłości. Swoiste ćwiczenia z życia. W okresie, kiedy maluchy idą pierwszy raz do szkoły, przechodzą kolejny burzliwy okres, jeszcze nie tak intensywny, jak ten który ich czeka w okresie dojrzewania, ale i siedmiolatek potrafi być rogatą bestyjką. Jeśli trafi na byle belfra, może zniechęcić się do szkoły i dalsza edukacja pójdzie znacznie trudniej. Obie strony poddawane są ciągłym próbom. Ciągle trzeba stawać do egzaminów i pisać testy. Jedni ze sprawności zawodowej, drudzy ze zdobytej wiedzy.
Po więcej zajrzyj tu: http://odpowiedzi.edu.pl/

Sprawiedliwe ocenianie.


Kontrola postępów procesu zdobywania wiedzy realizowane jest przez system oceniania. Choć nie brak im mankamentów i brak im często obiektywizmu, jednak obejść się bez niego nie sposób. Każda szkoła potrzebuje skali, według której będzie wystawiać cenzurki swoim uczniom. Do tego służą sprawdziany i innego rodzaju narzędzia do ewaluacji. Odwieczny to problem naznaczony niestety subiektywizmem, o który oskarżani są nauczyciele. Przecież to oni władni są do wystawiania ocen cząstkowych i zbiorczych, podsumowujących poszczególne etapy kariery uczniowskiej. Ćwiczenia dla tych drugich są codziennością i czy ocenianie to naprawdę tak wielki problem. Problem to nie najlepsze słowo. Wyzwanie lepiej oddaje charakter procesu. Dotyczy bowiem wrażliwej sfery psychicznej dla każdego człowieka, nie tylko ucznia. Chodzi oczywiście o samoocenę. O hierarchię wartości każdej istoty ludzkiej. Hierarchii, którą tak łatwo zaburzyć lub nawet zniszczyć bez możliwości odbudowania. Może to pogmatwać dalszy rozwój, a nawet zatrzymać go w martwym punkcie. Często ocena cząstkowa nie jest odzwierciedleniem faktycznych możliwości intelektualnych podopiecznego, gdyż jest najczęściej sprawdzianem z wiedzy książkowej bez możliwości wykorzystania jej w bardziej złożonych procesach myślowych. Dlatego powinna być traktowana jako wycinek pewnego porządku. Wycinek cyklu, wprawdzie powiązany z całością procesu, choćby z powodów statystycznych, ale opisujący tylko jedno wystąpienie. Dlatego przed rozpoczęciem procesu oceniania cząstkowego, należy poznać zasoby intelektualne ucznia i możliwości ich wykorzystania. Wtedy z czystym sumieniem można stosować tradycyjny szablon ocen jako uniwersalny dla każdego podopiecznego z osobna. Używając tego samego narzędzia, można sprawiedliwie ocenić każdego ucznia, nie zaburzając jego samooceny. Podsumowując, ocena powinna być odzwierciedleniem oczekiwań systemu wobec ucznia, a nie w jakim stopniu uczeń wgłębił się w opanowanie treści. Różnica jest ulotna, jednak zasadnicza. Ocena jest za to, co uczeń powinien, a nie za to, co już zrobił.
Odpowiedzi i sprawdziany znajdziesz na: http://odpowiedzi.edu.pl/

poniedziałek, 16 maja 2016

Samochód

Samochód - pojazd używany do przewozu osób lub ładunków.

Samochód słowo w języku polskim uwieczniony w czasach przed II Rzeczypospolitej wulkanizacjapodhale.pl, kiedy to został wybrany w konkursie na słowo dla samochodu. Termin pochodzi od słowa samochodu i iść sam, więc sama określa pojazd jest w ruchu, który jest z własnym napędem. brane pod uwagę zgodnie z innymi słowy, można wspomnieć samojedź do terminu porodu.

fabuła
Osobny artykuł: Historia samochodu.
Przez pojazdów parowych już myśli w XVII wieku. 1678 roku miał Ferdinand Verbiest wykazać pojazd do chińskiego cesarza, ale nie ma żadnego dowodu. Dlatego też, jako pierwszy konstruktora - wynalazcę pojazdu mechanicznego - dotyczy Francuz Nicolas-Joseph Cugnot nazwie prezentowaniu napędzany silnikiem parowym, w 1769 roku jego pionierskich prac.

W 1870 roku Austriak Siegfried Marcus zbudował, a nie do ogólnego użytku, prototyp pojazdu samochodowego z silnikiem benzynowym o zapłonie iskrowym. Z drugiej strony, inną konstruktora niemieckiego Carl Benz zbudowany swój samochód trzykołowy 1885 (1886 uzyskał patent). W ciągu tych lat praca jest napędzana w dziedzinie silników spalinowych i pojazdów z takimi silnikami biegł wzdłuż Wilhelm Maybach i Gottlieb Daimler. Nie jest wiadomo dokładnie, które skonstruowano pierwszy, służący do napędzania silnika spalinowego pojazdu.

napęd
Napęd silnik samochodu. Najpowszechniej stosowane w rodzaju silnika samochodu, tłoki silnika. Są one również produkowane pojazdy wyposażone w tylko jednym silnikiem elektrycznym lub samochodów elektrycznych. Inny rodzaj napędu jest stosowane w samochodzie, jest hybrydą, a kombinacja silnik spalinowy i silnik elektryczny.

źródło prądu
Istotnym elementem zasilacza samochodowego jest wymagane przez pracę silnika.

W przypadku gdy silnik spalinowy wewnętrznego spalania może być źródłem energii:

Paliw płynnych, takich jak benzyna i olej napędowy;
paliwem gazowym w cieczy, na przykład LPG i LNG ..;
sprężonego gazu palnego, na przykład. CNG.
Kiedy silnik elektryczny może być źródłem energii:

Akumulator elektryczny,
Superkondensator grafenowy,
Ogniwo paliwowe.

Demonologia

diabelstwo
Ten artykuł jest o religii. Zobacz także: demonologii - Album słonia i miksera.

Winged Man (Odilon Redon)
Demonologii  slowianskibestiariusz.pl (Gr. Δαίμων, Daimon + λογος, logos - nauka o demonach) - Instytut Studiów Religijnych i teologii, która zajmuje się demony - stworzeń lub zdolności i sił, które zajmują pozycję pośrednią pomiędzy bogów (Boga) i mężczyzn ,

W chrześcijańskiej teologii Demonology części angelology.

W badaniach religijnych demonologii część doktryny religijnej, Spółka emituje pojawienie się demonów, ich rodzaju i charakteru i znaczenia systemu religijnego lub mitologii, do czynienia z zagadnień eschatologicznej, a także jako Zakładu Etnografii i Historii Religii poświęcony studium wyobrażeń o demonach, w kulturze swoich usług, itp

Demonologia w tradycji protestanckiej
W tradycji protestanckiej jest podstawą umowy odbicie demonologia Daemonologie Jakub I Stuart. Jest to formuła, która może zmierzyć dialogu różne poglądy na ten temat.

W pierwszej części porozumienia trójstronnego ogólne określenie magii nadprzyrodzone niż nie zrobić zgody Boga jest (cud), ale z pomocą diabła. Wtedy nie ma rozróżnienia działań magicznych: Magia (Witch Craft) i nekromancja (Nekromancja) z konsekwencjami tych działań: Materiał zmiana (Witch Craft) lub nabycie wiedzy (nekromancji).

W drugiej części zapłaty jest materiał charakter magii i kwestii złudnej istotne skutki magii, autor zwraca uwagę, że autor iluzji może być Szatan, który zwodzi zarówno uroczy i przeświadczonego skuteczność czarów. Jednak ta część kończy drugą osobę, aby zapewnić dialog, nie można zaprzeczyć, moc diabła, ponieważ podważa moc Boga jest równoznaczne.

W części III Traktatu między różnymi rodzajami istot nadprzyrodzonych nieczystych i spróbuj utworzonych usensownienia swojej obecności w świecie Boga i odróżnić ocenę skuteczności egzorcyzmu obchodzone przez katolików. Umowa pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, na pytanie o skuteczność materiału lub złudnej magii. To nasuwa pytanie, co jest grzechem o czary, czy porządek świata, modyfikować lub za nieposłuszeństwo wobec Boga? Wreszcie, autor stara się porównać argumenty na istnienie magii: teologicznych (zaczerpnięte z Pisma Świętego) i empirycznie.

Ogień, kaloryczność drewna

Ogień - suma obserwowalnych zjawisk generalnie fizykochemicznemu procesu spalania, a zwłaszcza:

Emisja światła widzialnego - światło w postaci charakterystycznych rozbłysków szybko przemieszczać się pod wpływem ruchu gorącego powietrza, zwany w płomieniach;
Emisja promieniowania elektromagnetycznego o dowolnej częstotliwości - ciepło;
Hałas - dźwięki towarzyszą spalanie: trzaski, syczenie podobne.
Jeśli nie osoczu ogień się (oprócz spalania materiału) w zbyt niskiej temperaturze. Chociaż punkt fizykochemicznych widzenia, a nie pojedynczego zjawiska, ale zbieg różnych zjawisk w kulturze uwieczniony ognia jako jedną, spójną jednostkę odbiera (opisane poniżej), z wielkim poczuciem kulturowe i cywilizacyjne.Pożar w stosunku do właściwości fizykochemicznych
Z fizykochemicznego punktu widzenia pożaru powstaje w wyniku gwałtownego utleniania gazów palnych kaloryczność drewna z materiałami zapalnymi. Proces ten rozpoczyna się wraz z dostawą materiału palnemu pierwszego impulsu w postaci porcji energii (pochodzących z. B. zapaloną zapałka lub zapalniczka), a następnie jest obsługiwany przez automatyczny uwolnieniem energii cieplnej.

Płomień jest świetlisty mieszaniny cząstek stałych i gazowych (np. Sadza). Energia Otrzymany w procesie spalania, a ponadto do energii cieplnej jest wydzielana w postaci promieniowania elektromagnetycznego, takich jak energii świetlnej, która obejmuje:

Promieniowanie ciała doskonale czarnego emitowane przez gorące cząstki sadzy,
fotony emitowane przez molekuł i atomów, przejście od stanu wzbudzenia do stanu podstawowego.
Większa część otrzymanego promieniowania promieniowanie widzialne i promieniowanie podczerwone.

Ogień w kontekście cywilizacji technologicznej [edytuj]

Rozpala ogień sam pocierać z kawałkami drewna

W niektórych kulturach, skoki przez ogień wierzono w moc czyszczenia. Obraz obrazu Ivan Sokolov w 1856 roku, pokazuje nocy letniej
Ogień jest jednym z podstawowych wynalazków okresu historii. uzyskanie wstępnej ogień pojemności od klęsk zapłonów nasi przodkowie następnie poprawiła się zdolność do podejmowania ogień: kontrolowana indukcji zapłonu. Takie indukowane przez tarcia (na przykład z wykorzystaniem tak zwanego łuku zapalenia.), Lub iskier powstających podczas zderzają się ze sobą dwóch krzemieni ewentualnie pirytu i krzemienia. (Później - krzemienia i stali). Zdolność do pożaru została udoskonalona przez cały czas i nawet dzisiaj oprócz metod wieków (mecze) lub lat (lżejsze paliwa lub gazu) Czy istnieje inne rozwiązanie (np piezoelektryczny układ zapłonowy do zapalania kuchenki gazowej płomienia) znane.

W całej historii cywilizacji od prehistorii przez wieki aż do dzisiaj, ogień zyskał niezwykle ważną rolę jako źródło światła i ciepła. Dzięki obecności ognia w cywilizacji nie tylko skutkiem natychmiastowym zmieniło się w każdym domu (a więc jest to nazwać "stada"), ale także wszystkie sektory gospodarki z ognia stworzył. Najważniejsze z nich to:

Ceramika: wykrywania obiektów z gliny kopalnych utworzonej i do stanu stałego wodoodporność, po wniesieniu przez spiekanie w ogniu; oprócz utylitarnego ceramiki (naczynia, biżuterię, przedmioty codziennego użytku), było bardzo ważne w przemyśle ceramicznym (produkcja cegieł, dachówek);
Produkcja szkła: do produkcji szkła pod wpływem ciepła dwutlenku krzemu (SiO2 krzemionkowy) z odpowiednimi dodatkami i powstawania wielu przydatnych artykułów topiących techniczny (np izolatory urządzeń elektrycznych) oraz budownictwie (Np naczynia, lustra, ozdoby). Materiały (szkło, pustaki szklane);
Metalurgia: wydobycie rud metali do stopienia i późniejsza obróbka cieplna metali kształtów, hartowania i odpuszczania po obróbce w stosunku do stali - w tym hartowania;
Ogień w kontekście kulturowym

Taniec ognia


ogień
Według mitologii greckiej Prometeusz ukradł bogom ogień i nauczył ludzi, jak go używać.

Heraklit z Efezu, który jest uznawany za formułowanie myśli, że wszystko płynie (gr. Τα πάντα ρει και ουδέν μένει), zasada wszystkich rzeczy znajdujących tylko ogień (choć nie należy tego traktować dosłownie, to w przeciwieństwie do fizyków Ionic zadziałać tylko Heraklita ark symbolu): ten świat, ten sam świat, wszystkich rzeczy, stworzyła niż którykolwiek z bogów, ani nie ma człowieka, ale był, jest i zawsze będzie żyć ogień zapalany przez kurczenie się na akcji i działań, które mają zostać odpowiednio. Heraklit twierdził, że symbolem dynamiki zmienności, powstawania i znikania, konfliktu i walki, w ogień wieczny, który jest jak błyskawica przyczyną, i zrobić to w inteligentny sposób całość wszechświata.

Ogień był również uważany za jednego z czterech elementów w klasycznej koncepcji Empedokles, a następnie rozwinięta przez Arystotelesa [1]. Z drugiej strony, w Chinach, ogień jedną z pięciu pierwiastków (oprócz wody, drewna, metalu i ziemi). Jest w zaratushtrianism czczona czczony jako Agni w hiduizmie. Wiara islamu są Jinns - demony i duchy czystego ognia bez dymu, popularne tradycji muzułmańskiej wykonany: bohater jednej z najsłynniejszych opowieści Księgi tysiąca i jednej nocy to Aladdin, który jest właścicielem zaczarowany lampa, zamieszkana przez potężnego pragnienia udzielenia genie.

Pożar w różnych kultur i epok przypisano znaczenie symboliczne; na przykład, był symbolem życia, energii życiowej (lub po prostu - energii)., męskiej. Ogień może również służyć jako źródło żywiołowe: pożary, tu - oprócz pozytywnej symboliki - jest w wielu kulturach symbolizuje przemoc wzbudzenia strachu.

czwartek, 6 listopada 2014

Słowa na Czasie 1

Witaj!
Język polski należy do najtrudniejszych na naszym globie. Rodząc się w Polsce i ucząc tego języka od dziecka osiągamy rzeczy z jakimi mógłby mieć problem najlepszy lingwista! Istotne jest opanowanie języka w którym porozumiewasz się ze znajomymi ale równie dobrze jest móc ułatwić sobie pracę korzystając z pomocy słowa na czasie 1 sprawdziany.

Zdaję sobie sprawę z tego jak czasochłonne jest szukanie odpowiedzi do sprawdzianów z słowa na czasie 1 dlatego tworzymy projekt z inicjatywą pomocy młodzieży